Jan en Jos Logo Wit

Welkom bij Jan en Jos concerten

“JanenJosconcerten.nl” wil bezoekers een mooie exclusieve culturele (muziek, dans, literatuur) beleving bieden met passende artiesten op een unieke en verrassende locatie.

“JanenJosconcerten.nl” heeft geen winstoogmerk. De bijdrage die bezoekers betalen wordt geïnvesteerd in de artiest en randvoorwaarden om het unieke karakter van de concerten en evenementen te kunnen behouden. Wij serveren tegen een redelijke prijs een drankje en soms een hapje in overleg met de beheerder van de locatie. Kom en geniet van een mooie middag. (Overdekt in de buitenlucht). 

Nieuws

Beste muziekvrienden en vriendinnen,

Een bericht van Jan en Jos om te laten weten dat we er nog zijn, ook in 2019!

Maar eerst wensen wij, Jan en Jos, jullie een bijzonder mooi 2019 met veel gezondheid en vooral ook veel mooie muziek en natuurlijk bedankt voor de komst naar of aandacht voor de door ons georganiseerde concerten.

Een mooi jaar!

Het voorbije jaar was voor ons een erg mooi jaar met prachtige optredens van Ad Vanderveen, Neil Young Coverband en een weergaloos optreden van Joris Linsen en Caramba.

Wij waren twee keer te gast bij Wijngaard Duetinghem 828 en voor het eerst in het Ludgerusgebouw in Vierakker.  Het geluid bij onze buitenconcerten was weer in goede handen van Eastsound uit Zutphen.

De blik naar voren!

In 2019 gaan wij weer vier tot vijf concerten, buiten en binnen, organiseren; wij hopen dat je ook weer acte de présence zult geven. Houd voor de programmering onze website in de gaten en natuurlijk blijven wij je informeren via onze nieuwsbrief.

Herinneringen aan 2018

ad

Ad Vanderveen en Kersten de Ligny

Prachtige songs met zoetgevooisde samenzang van Kersten en Ad.

caramba

Joris Linsen en Caramba

Mooie persoonlijke verhalen met veel humor en emotie.

dfgdgdfgd

Neil Young Coverband

Als je de ogen sluit hoor je Neil Young en zijn band. Alle hits van “old man” tot “Like a Hurricane”.

Locaties

Wijngaard Duetinghem 838

Sinds 2006 bestaat er in Doetinchem, hart van de Achterhoek, een prachtig stuk nieuwe natuur. Tegen de Kruisbergse bossen aan ligt hier, verscholen achter de tuinderij van de Wedeo en tegen de oevers van de Oude IJssel aan, Doetinchem’s eerste professionele wijngaard met de naam “Wijngaard Duetinghem 838”. Waarom hebben wij voor die naam gekozen? In het stadsarchief van de gemeente. Doetinchem staat dat de eerste notering van de stad Doetinchem in het jaar 838 was en wel onder de vermelding van: “Villa Duetinghem”.

Adres

Westermaatweg 7
7008 AW Doetinchem

Telefoon: 0314 640 634
Mobiel: 06 48 92 48 42

Ludgerius

Het Ludgerusgebouw heeft in haar geschiedenis altijd een belangrijke functie gehad in de gemeenschap Wichmond -Vierakker. Opgericht als school en gaandeweg uitgebouwd voor meer doeleinden zoals: Gymzaal, bibliotheek, bank, verdeelcentrum van graan en eieren maar bovenal parochiehuis. Een aantal verenigingen vinden hier hun thuisbasis nog en ook voor feesten en partijen komen de mensen uit de buurt graag naar het Ludgerusgebouw.

Sinds 2010 voeren Jos en Gea de scepter over dit mooie parochiehuis. Met inachtneming van haar rijke verleden zetten wij die traditie voort, op een eigentijdse en toegankelijke manier. Een gezellig koffiehuis, de gemoedelijke sfeer van de Achterhoek beleven en smullen van de plaatselijke lekkernijen. Met als motto: Hier komt alles uit de buurt

Adres

Vierakkersestraatweg 37
7233 SH Vierakker

Telefoon: 0575 441 581

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u een mail sturen aan: info@janenjosconcerten.nl

Over de stichting

Naam
   Stichting JanenJosconcerten.nl

RSIN/Fiscaalnummer
   8574.22.534

Contactgegevens
   JHM Wilbrink
   Zuiderkruis 16
   7071 TB  Ulft

Bestuur
   J.H.M. Wilbrink, voorzitter/penningmeester
   J.B.C.M. van Dillen, secretaris

Doelstelling Stichting
Het bieden van een mooie exclusieve culturele beleving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van culturele evenementen op het gebied van onder meer muziek, dans en literatuur op een unieke en verrassende locatie.

Beloningsbeleid
De bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun functie.

Uitgeoefende activiteiten
Op dit moment zijn er in nauwe samenwerking met de wijngaard Duetinghem 838 3 concerten georganiseerd die op de website worden aangekondigd.

Financiële verantwoording
Volgt na het eerste boekjaar

Beleidsplan stichting janenjosconcerten.nl

Statutaire doelstelling:

  • De stichting heeft als doel: het bieden van een mooie exclusieve culturele beleving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van culturele evenementen op het gebied van onder meer muziek, dans en literatuur op een unieke en verrassende locatie.

Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding  de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.  Het batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Missie:

Aan de hand van het organiseren van culturele evenementen het verder promoten van de Achterhoek en het bieden van een podium voor artiesten.

Werk van de instelling:

Het organiseren van mooie culturele belevingen  en het verrichten van al wat hiermee verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn. Het promoten van mooie locaties in de Achterhoek en het bieden van een cultureel podium van (Achterhoekse) talenten. Tot nu toe zijn er drie evenementen gepland.

Manier van geldwerving van de stichting

Doormiddel van entreegelden, subsidies en het verwerven van sponsors.

Beheer vermogen van de stichting

Het beheer van het vermogen van de stichting is in handen van het tweekoppig bestuur. De beschikbare middelen worden uitsluitend ingezet voor de voornoemde culturele doelstelling. Bij geen overeenstemming binnen het bestuur beslist de voorzitter.

Besteding van het vermogen

Besteding is uitsluitend bedoeld voor het organiseren van de voornoemde culturele evenementen op bijzonder plaatsen; zijnde muziek, theatervoorstellingen, literatuur, dans enzovoort. De uitkeringen bestaan uit gage voor een artiest, kosten voor aankleding locatie zoals geluid, meubilair, sanitair en eventueel een onkostenvergoeding voor bestuursleden bijvoorbeeld reiskosten. De beleidsbepalers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte diensten uitsluitend en dan nog incidenteel een onkosten vergoeding.

De stichting is opgericht op 23 maart 2017 en heeft nog geen eigen vermogen.